FANDOM


Aoharu EbanaAzumasan High Kendo ClubBanda
Bashou HaizakiChapter 10Chapter 11
Chapter 12Chapter 13Chapter 14
Chapter 15Chapter 16Chapter 17
Chapter 18Chapter 19Chapter 20
Chapter 21Chapter 22Chapter 23
Chapter 24Chapter 25Chapter 7
Chapter 8Chapter 9Characters
DoujiFirst Years Kendo MeetGou Yoroizaka
Hakurei's CoachHakurei High Kendo ClubHiroto Kurogane
Jourai High Kendo ClubKaedeKakei
KakuraiKendoKinoko
Kouki ShiroganeKurogane WikiManga
Mayumi UdouMujin MorikuniOogami Sora
Ooki SubaruOuka High Kendo ClubOuka High School
Ouka High vs Hakurei High (Practice)Ouka High vs Jourai High (Rookie Match)Rakuyou High Kendo Club
Renpei High Kendo ClubSakura One-Strike StyleSarutobi
Sayuri ToujouShidou HazakuraStrike 1
Strike 2Strike 3Strike 4
Strike 5Strike 6Taizan Yodaka
Tooru SuzumoriTsubame ShiratoriTsurugi Kamiya
Volume 1Volume 2Yuri
File:Aoharu.pngFile:Azumasan high kendo club.jpgFile:Banda.png
File:Bashou.jpgFile:Chapter30.pngFile:Chapter 1.PNG
File:Chapter 1.jpgFile:Chapter 10.jpgFile:Chapter 10.png
File:Chapter 11.jpgFile:Chapter 11.pngFile:Chapter 12.jpg
File:Chapter 13.jpgFile:Chapter 14.PNGFile:Chapter 14.jpg
File:Chapter 15.jpgFile:Chapter 16.pngFile:Chapter 17.png
File:Chapter 18.pngFile:Chapter 19.jpgFile:Chapter 2.jpg
File:Chapter 20.pngFile:Chapter 21.pngFile:Chapter 22.jpg
File:Chapter 23.jpgFile:Chapter 24.pngFile:Chapter 25.png
File:Chapter 2 Cover.PNGFile:Chapter 3.jpgFile:Chapter 4.jpg
File:Chapter 5.jpgFile:Chapter 6.jpgFile:Chapter 6.png
File:Chapter 7.jpgFile:Chapter 8.jpgFile:Chapter 9.png
File:Coach.jpgFile:Counter.pngFile:Doll Sayuri.PNG
File:Doll sayuri1.jpgFile:Douji.jpgFile:Doujivyuri.jpg
File:Early Summer Rain.PNGFile:Example.jpgFile:Favicon.ico
File:First Strike.PNGFile:Forum new.gifFile:Ghostly yuri.jpg
File:Hakurei.pngFile:Haru.jpgFile:Haru.png
File:Hiroto.PNGFile:Hiroto2.jpgFile:JouraiHigh.png
File:Kaede.pngFile:Kaede1.jpgFile:Kakei.jpg
File:Kakurai.jpgFile:Kamiya.pngFile:Kinoko.jpg
File:Kuro.jpgFile:Kurogane.Dreamtraining.pngFile:Kurogane.HangingBambooHell.png
File:Kurogane.NukkiDou.pngFile:Kuroganeseries.jpgFile:Magi banner.png
File:Mayutsuki.jpgFile:Mujin.jpgFile:O018ab.jpg
File:Okakendoclub.jpgFile:Okg038-012.jpgFile:Oogami.jpg
File:Ooki.Subaru.pngFile:Ouka High.pngFile:Ouka vs Hakurei.png
File:Ouka vs Jourai.pngFile:Rakuyou.jpgFile:Record of 0 times.png
File:Sarutobi.jpgFile:Sayuri.PNGFile:Sayuri defeats Shidou.png
File:Sayuri meet Kurogane.pngFile:Second Strike.PNGFile:Shidou-Hazakura.jpg
File:Shidou Hazakura.jpgFile:Shidou breaking records.jpgFile:Shidou vs Kurogane.1.png
File:Shiratori.PNGFile:Shiratori.jpgFile:The tornado whirlwind sword.jpg
File:Tooru.jpgFile:Tsubame Lingerie.pngFile:Tsurugi.png
File:Udou.jpgFile:Volume 1.pngFile:Volume 2.jpg
File:Volume 3.pngFile:Wiki-backgroundFile:Wiki-wordmark.png
File:Yodaka.jpgFile:Yodaka1.jpgFile:YodakadodgesFirstStrike.png
File:YodakastopsSamidare.pngFile:YodakavsKurogane.pngFile:Yoroizaka.jpg
File:Yoroizakavkakei.jpgFile:Young Ooki.pngFile:Yuri.jpg