FANDOM


Samidare
Chapter 18
Chapter Information
Title Samidare
として再つもり
Samidare
Chapter 18
Date Jan 14, 2012
Arc {{{arc}}}
Previous Chapter Strike 17
Samidare
Next Chapter Strike 19
Defeat

Samidare is Strike 18 of Kurogane

Characters in Order of AppearanceEdit

 1. Yodaka Taizan
 2. Hiroto Kurogane
 3. Sayuri Tōjō
 4. Tsubame Shiratori
 5. Bashou Haizaki
 6. Tooru Suzumori
 7. Oogami Sora
 8. Mayumi Udou
 9. Shidou Hazakura
 10. Kamiya Tsurugi
 11. Kakurai
 12. Kakei
 13. Yuri
 14. Sarutobi
 15. Kinoko

SummaryEdit

Manga
Strike 1Strike 2Strike 3Strike 4Strike 5Strike 6Strike 7Strike 8Strike 9Strike 10Strike 11Strike 12Strike 13Strike 14Strike 15Strike 16Strike 17Strike 18Strike 19Strike 20Strike 21Strike 22Strike 23Strike 24Strike 25Strike 26Strike 27Strike 28Strike 29Strike 30Strike 31Strike 32Strike 33Strike 34Strike 35Strike 36Strike 37Strike 38Strike 39Strike 40Strike 41Strike 42Strike 43Strike 44Strike 45Strike 46Strike 47Strike 48Strike 49Strike 50Strike 51Strike 52Strike 53Strike 54Strike 55Strike 56Strike 57Strike 58Strike 59Strike 60Strike 61Strike 62Strike 63Strike 64Strike 65Strike 66Strike 67Strike 68Strike 69Strike 70